НИМХ филиал град Кюстендил извършва следните дейности:

  1. Изграждане, експлоатация, поддържане и контрол на станции, пунктове за наблюдение и измерване в зоната на отговорност.
  2. Извършване на контрол, обработка и пренос на получаваната информация, съгласно приети ръководства и методики на НИМХ.
  3. Представяне на информация за хидро-метеорологичната обстановка, включва издаване и разпространение на прогнози на регонално ниво, предупреждение за опасни и особено опасни хидро-метеорологични явления, съгласувана с НИМХ.
  4. Практическо обучаване на специалисти за оперативна дейност.
  5. Популяризиране чрез регионолните средства за масова информация, изложби и по други начини на дейности и постижения на НИМХ и филиала, включително постижения на световната метеорология и хидрология.
  6. Участие във вътрешни и международни конференции, симпозиуми и др.
  7. НИМХ-филиал гр.Кюстендил осигурява обслужване на местните органи на министерствата и ведомствата, частни лица и фирми с хидро-метеорологична информация, съгласно действащата нормативна уредба.
  8. Участва в поддържането на националната оперативна денонощна система за определяне на съдържанието на радиоактвни вещества във въздуха, водите и валежите.