От 1892 г. в Кюстендил е открита метеорологична станция, която през 1950 г. прераства в Областна хидро-метеорологична служба. В началото е набирана информация от климатични, дъждомерни и хидроложки станции в рамките на Кюстендилски и Благоевградски окръг, а по-късно същата година са включени и станциите на територията на Софийски и Пернишки окръг. През 1952 г. започва и откриването на агрометеорологични станции и пунктове. През отделните години сме съществували в общественото пространство под различни наименования (РУХМ и ИМХ), по настоящем Национолен институт по метеорология и хидрология — филиал Кюстендил е един от четирите филиала на територията на Република България.