Документи за изтегляне:

 

Най-често търсените услуги:

За да получите необходимата Ви справка, трябва да подадете заявка в деловодството на института, в която да опишете точно какво желаете. Метеорологичната информация е специфична и тълкуването й от неспециалист може да доведе до нееднозначност или неразбиране. Често пъти се иска температурата в даден район. Но за нас има различни температури: температура, измерена в даден срок, минимална денонощна температура, средноденонощна, средномесечна температура и т.н. Освен това измерената температура се отнася до дадена станция. В искания район може да имаме няколко станции и не всички да са Ви необходими. За да избегнете неточните заявки и да ускорим процеса, предварително се консултирайте с нашите специалисти на телефоните, дадени за контакти, или чрез посочения e-mail. Когато кажете за какво са Ви необходими данните, нашите специалисти с многогодишен опит в работата с клиенти — граждани, строители, застрахователи, съдилища и др. — ще Ви посъветват първо, каква информация ще Ви свърши най-добра работа, и второ, как точно да опишете в заявката какво желаете.