.

Ръководство
Директор
Евгени Стоянов
Зам. директор
Камелия Димитрова
Старши счетоводител
Емил Митев
 
Сектори
Метеорология

Жулиета Петрова, р-л сектор

Хидрология

Камелия Димитрова, р-л сектор

Административно-стопански

Емил Митев, старши счетоводител

         Структурата на филиал Кюстендил към НИМХ е подобна на хоризонталната структурна организация на НИМХ по предмет на дейност с отчитане на регионалните особености. Дейностите включват следните обособени оперативни звена: сектори, хидрометеорологични обсерватории(ХМО), синоптични станции (СС), хидрометрични участъци (ХМУ), наблюдателни станции и пунктове. Секторите са основни технологични и обслужващи звена към дейностите, изпълнявани от филиала.

НИМХ Филиал Кюстендил в снимки

< в нов прозорец >